სერვისები

ონლაინ სწავლის განერგვა

ჩვენ ვმუშაობთ საგანმანათლებლო, ისე ბიზნეს ორგანიზაციებთან ონლაინ სწავლის კორპორატიულ და საჯარო სივრცეში დანერგვაზე.

  • სწავლის მოდელებს ვგეგმავთ მრავალფეროვანი სასწავლო გამოცდილების შესაქმნელად.
  • ინსტრუქციული დიზაინის პრინციპებს ვსაზღვრავთ მომხმარებლის მაქსიმალური ჩართულობის მისაღწევა.
  • პროექტის დანერგვის მოთოდოლოგია ითვალისწინებს მომხმარებელზე ორიენტირებული დიზაინის მიდგომებს

შებრუნებული საკლასო ოთახის სწავლების მეთოდი

შებრუნებული საკლასო ოთახი არის სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგია, რომელიც ძირფესვიანად ცვლის სასწავლო გარემოს და სასწავლო შედეგს.