ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0501] ვინ შეიძლება იყოს ექსპორტის მსურველი მწარმოებლის პარტნიორი?