ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0804] პროდუქტების პორტფოლიოს შედგენა და პროდუქტის ადაპტაცია ბაზრის შესაბამისად