სახელმწიფო შესყიდვების კურსი მიმწოდებლებისთვის

[PP0602] დამატებითი რესურსები

მეექვსე მოდულის ფარგლებში გირჩევთ, წაიკითხოთ:

1. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №12 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ:

    • მუხლი 8. განმარტების მიღების უფლება.

სატესტო ტენდერების ნახვა შეგიძლიათ სატესტო სისტემაში ნომრებით:

    • SPA190000001
    • NAT190000001