ვორქშოფები

ჩვენი ვორქშოფები დაფუძნებულია ადამიანზე ორიენტირებულ დიზაინსა და პრობლემის გადაჭრის კოლაბორაციულ მიდგომებზე. დიზაინ აზროვნების მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების სწავლება ხელს უწყობს ცნობიერების და პრობლემების გადაწყვეტისადმი დამოკიდებულებების ცვლილებას და გადააზრებას.
სასწავლო პროცესი მთლიანად მორგებულია დამკვეთი ორგანიზაციის საჭიროებებს და კულტურას. თემები მოიცავს:

  • მოხმარებლის გამოცდილების დიზაინი
  • სერვისის დიზაინი – იდეაცია და პროტოტიპები
  • ინოვაციების და ცვლელებების მართვა
  • ონლაინ განათლების გამოცდილებების შექმნა
  • შებრუნებული საკლასო ოთახი
  • კოდინგის კლუბების დანერგვა სასკოლო სივრცეში